Lainan lyhennys

Lainan lyhennys tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, kun lainan pääomaa maksetaan takaisin luotonantajalle. Yleensä lainan lyhennys tapahtuu kuukausittaisissa erissä, jotka koostuvat pääoman lyhennyksen määrästä, lainasta perittävistä koroista ja lainan muista kuluista. Lainanhakija on myös aina tietoinen häneltä perittävistä lyhennyseristä, sillä ne ilmoitetaan jo lainatarjouksessa selkeästi ja helposti ymmärrettävästi.

Lainan lyhennys sujuu joustavasti

Jotkut lainanantajista mahdollistavat myös lyhennysvapaita kuukausia, joita voi olla esimerkiksi 1-2 kappaletta kalenterivuoden aikana. Riippuu myös täysin lainatuotteesta sekä lainasummasta, miten lainan lyhennys tapahtuu. Esimerkiksi joustoluotoissa lainanottajalle annetaan mahdollisuus päättää kuukausittaisista lyhennyksistä. Toki luotonantaja on määritellyt yleensä jonkinlaisen minimilyhennyksen. Joka tapauksessa lainan lyhennys tapahtuu todella joustavasti ja hyvin pitkälle omavalintaisesti.

Nykyiset pankit ja rahoituslaitokset myös mahdollistavat erilaisia elämää helpottavia etuja omille asiakkailleen, kun elämäntilanne sitä vaatii. Sellaisia ovat esimerkiksi edellä mainittu lyhennysvapaa, mutta tämän lisäksi myös eräpäivän siirto ja maksuaikataulun muuttaminen ovat nekin nykyisin arkipäivää. Toisin sanoen lainojen lyhennys on muuttunut vuosi vuodelta aina vain kuluttajaystävällisemmäksi ja joustavammaksi. Nykyisin velallisilla onkin oikeat kissanpäivät.

Kolme yleisintä lyhennystapaa

Käytännössä on olemassa kolme erilaista lainan lyhennystapaa. Ne ovat tasaerälaina, tasalyhenteinen laina sekä annuiteettilaina. Onkin täysin lainanottajasta itsestään kiinni, mikä edellä mainitusta sattuu sopimaan itselle parhaiten. Kaikissa edellä mainituissa maksuerät koostuvat lainan lyhennyksestä ja lainasta perittävistä koroista. Eroina kyseisten lyhennystapojen välillä on se, miten nopeasti laina lyhenee ja miten yleinen korkotaso vaikuttaa lainaan.

Tasaerälainassa korkojen muutos vaikuttaa laina-ajan keston muuttumisena. Korkojen muutokset eivät siis tässä lyhennystavassa vaikuta kuukausierien nousuun tai laskuun.

Tasalyhenteisessä lainassa joka kuukausi maksettava lyhennys vaihtelee, mutta pääomaa lyhennetään kuitenkin joka kuukausi aina sama määrä. Jos siis korot nousevat, nousevat myös kuukausittaiset maksuerät.

Annuiteettilainassa kuukausittain maksettava lainanlyhennys on aina saman suuruinen. Jos viitekorko muuttuu, muuttuu tässä lyhennystavassa myös lainalle määritelty laina-aika.

Mikä on paras lainan lyhennystapa?

Riippuu monesta seikasta, mikä lyhennystavoista on kenellekin paras. Yleisesti ottaen kuitenkin voisi sanoa, että kiinteä tasaerälaina on monessa tapauksessa hyvä valinta. Siinä lainan takaisinmaksuerät nimittäin pysyvät samana koko laina-ajan ja koron osuus pienenee samaa tahtia kuin lainapääomakin pienenee.

Usein kysyttyä

✅ Mitä eri tapoja on lyhentää lainaa?

Lyhennystapoja on olemassa monia. Niitä ovat esimerkiksi kiinteä tasaerälaina, annuiteetti, tasalyhennys ja kertalyhennys.

✅ Voinko pitää tauon lainanlyhennyksissä?

Useimmat luotonantajat antavat lainaajalle mahdollisuuden pitää taukoa lainanlyhennyksistä, jos elämäntilanne sitä vaatii. Tämän asian osalta tulee kuitenkin olla yhteydessä luotonantajaan.

✅ Voinko lyhentää lainaa nopeammin kuin mitä lainasopimukseen on kirjattu?

Monet luotonantajat antavat mahdollisuuden maksaa lainaa takaisin nopeammin kuin mitä lainasopimus määrittelee. Tämä on asia, joka kannattaa tarkistaa omasta lainasopimuksesta tai suoraan luotonantajalta.

✅ Mitä tarkoittaa lyhennysvapaa vuosi?

Lyhennysvapaalla vuodella tarkoitetaan aikaa, jolloin lainasta maksetaan vain korot. Lainan pääomaa ei siis kyseisenä aikana lyhennetä. Kannattaa huomioida että lyhennysvapaa vuosi myös yleensä pidentää laina-aikaasi tai vaihtoehtoisesti suurentaa tulevia lyhennyksiäsi.

✅ Voinko korottaa lainan lyhennyssummaa?

Tilanteessa, jossa halutaan korottaa lainan lyhennyssummaa, tulee olla yhteydessä luotonantajaan. Kannattaa myös muistaa ottaa selvää siitä, periikö luotonantaja jonkinlaisia palvelumaksuja lyhennyssumman muuttamisesta.

✅ Voiko oikein valittu lainan lyhennystapa säästää rahaa?

Kyllä. Omaan elämäntilanteeseen ja lainasummaan oikein valittu lyhennystapa voi ehdottomasti säästää rahaa ainakin, jos sen vaikutuksia tarkastellaan pidemmällä aikaviiveellä.